Ubytování Česká Kubice
Aktivní dovolená v Českém lese

Za Kozinou

Tato trasa nás zavede na bývalé strážní místo Hrádek u Újezda k památníku Jana Sladkého Koziny. Památník teď hlídá 8 m velký šedý pes shlížející krásnou vyhlídkou na Chodsko. Občerstvit se můžete na terase Chodské chalupy - stylové restaurace s chodskou kuchyní. Cestou můžete navštívit Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě.

http://www.obecujezd.cz/pametni-sin-jana-sladkeho-koziny/
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Ujezd---rodiste-Jana-Sladkeho-Koziny.aspx